Nederlandse titel proefschrift Methodologische uitdagingen van complexe proactieve eerstelijns ouderenzorgprogramma’s
Engelse titel proefschrift Methodological challenges of complex proactive primary care programs for older people
Promovendus Smit, Linda
Gepromoveerde is verpleegkundige (geweest)
Universiteit Universiteit Utrecht
Datum promotie 14/12/2021
Promotores Promotoren: prof. dr. M.J. Schuurmans & prof. dr. N.J. de Wit. Copromotor: dr. N. Bleijenberg
Linkedin-account researchgate.net
Abstract (Nederlands)

Zie https://www.hu.nl/onderzoek/promotieonderzoek-ouderenzorgprogrammas-moeten-methodologische-uitdagingen-overwinnen voor een samenvatting van het proefschrift.

Proefschrift downloaden (Engels) Proefschrift-Smit-L.pdf