Nederlandse titel proefschrift Klinische studies naar de secundaire preventie van suicidepogingen
Engelse titel proefschrift Clinical Studies on Secondary Prevention of Suicide Attempts
Promovendus Sande, Rob van der
Universiteit Universiteit Utrecht
Datum promotie 25/11/1997
Promotores prof dr H van Engeland