Nederlandse titel proefschrift Verschillen die ertoe doen. Inzicht in de case-mix en kwaliteit voor toekomstige betaling van thuiszorg
Engelse titel proefschrift Differences that matter. Understanding case-mix and quality for prospective payment of home care
Promovendus Bulck, Anne van den
Gepromoveerde is verpleegkundige (geweest)
Universiteit Universiteit Maastricht
Datum promotie 13/06/2022
Promotores Promotoren: prof. dr. D. Ruwaard & prof. dr. M.C. Mikkers. Copromotoren: dr. A.M.J. Elissen & dr. S.F. Metzelthin
Linkedin-account linkedin.com
Abstract (Nederlands)

Om efficiënte, kwalitatief goede zorg te leveren in de wijk is een passende bekostigingsvorm nodig. Daarom is de Nederlandse Zorgautoriteit in 2017 een project gestart om een nieuwe bekostiging van wijkverpleging te ontwikkelen op basis van cliëntprofielen. Dat wil zeggen dat vooraf voor iedere cliënt een bedrag per periode wordt bepaald, dat past bij zijn of haar verwachte zorggebruik. Daarvoor is kennis nodig welke cliëntkenmerken het verwachte zorggebruik voorspellen. Dit is in het kader van dit proefschrift onderzocht door wijkverpleegkundigen te bevragen en door wetenschappelijke literatuur te bestuderen. Onder andere kenmerken die te maken hebben met het functioneren van een cliënt in het dagelijks leven (zoals douchen en medicatie innemen) en of iemand stervende is blijken relevante voorspellers te zijn van zorggebruik in de wijkverpleging. Vervolgens is met deze kennis samen met wijkverpleegkundigen, zorgaanbieders en zorgverzekeraars de Case-Mix vragenlijst ontwikkeld, getest en geïmplementeerd om op een eenduidige manier gegevens te verzamelen over relevante voorspellende cliëntkenmerken. Tot slot is in dit proefschrift een verkenning gedaan welke uitkomsten relevant zijn voor het meten van kwaliteit in de wijkverpleging.

Proefschrift downloaden (Engels) Proefschrift-Van-den-Bulck-A.pdf