Nederlandse titel proefschrift Het opvoeden van kinderen met autisme. Ondersteuning van de vroege ouder-kind interactie
Engelse titel proefschrift Parenting a child with autism. Support for early parent-child interaction
Promovendus Poslawsky, Irina
Gepromoveerde is verpleegkundige (geweest)
Universiteit Universiteit Utrecht
Datum promotie 09/01/2014
Promotores Prof. dr. H. van Engeland, prof. dr. M.J. Bakermans-Kranenburg
Linkedin-account linkedin.com
Researchgate-url researchgate.net
Abstract (Engels)

The greater part of this thesis concerns the development and testing of an interaction-focused intervention: ‘Video feedback Intervention to promote Positive Parenting adapted to Autism’ (VIPP-AUTI). VIPP-AUTI is a manualised program of a five-session home training, using video-taped fragments of the individual parent-child dyad during play and mealtime interactions. The video feedback has been provided to the primary caregiver of the child (mother or father) and targeted at enhancing parental sensitivity to their child’s signals, taken its ASD-characteristics into account. In a randomized controlled trial we tested effectiveness of VIPP-AUTI with primary caregivers of 78 children with ASD. Alongside the studies concerning VIPP-AUTI, we explored coping-related competences of parents with respect to their child’s ASD diagnosis, using a brief, semi-structured interview. We also focused on neurobiological mechanisms related to early parent-child interactions. In a placebo-controlled, double-blind, within-subject experiment, we investigated the influence of oxytocin, a neuropeptide and attachment-related hormone, on father-child play-interaction.

Main results
The parent-mediated program VIPP-AUTI demonstrated effectiveness on parents’ sensitivity to stimulate their child with ASD adequately as well as on their increased self-efficacy in child rearing. A secondary therapeutic effect of VIPP-AUTI was found on increased child initiating joint attention skills. Parents of children with ASD showed high levels of acceptance and active adaptation to the recent diagnosis of their child. Intranasally oxytocin administration to fathers of children with and without ASD elevated the quality of paternal sensitive play interaction with the child.

Main recommendations
Implementation of the VIPP-AUTI program in clinical practice is supported by its effectiveness, short-term duration, home-based intervening, detailed manual, relatively brief training of interveners and client satisfaction.
Identification of parental reaction to child’s ASD-diagnosis is important to tailor parent-mediated interventions.
Further research is needed to explore a potential contribution of oxytocin administration to parents within the field of interventions to promote adequate parent-child interactions.

Abstract (Nederlands)

Vroegtijdige thuisbehandeling met een kortdurend video-feedback programma helpt ouders in de omgang met een kind met autisme.
Tegenwoordig worden kinderen met autisme al op jonge leeftijd herkend en gediagnosticeerd. Bij jonge kinderen hebben de ouders de meeste invloed op de ontwikkeling van een kind. Daarom ontwikkelden en toetsten wij een kort programma: VIPP-AUTI ((Video feedback Intervention to promote Positive Parenting adapted to Autism). Dit programma bestaat uit vijf huisbezoeken. De thuisbegeleider neemt filmfragmenten op van ouder en kind in dagelijkse situaties thuis. Aan de hand van deze opnames krijgt de ouder feedback op zijn/haar omgang met het kind. Vergeleken met een standaard thuisbegeleiding, bleek dat ouders na VIPP-AUTI, het kind beter konden stimuleren zonder het te overvragen. Deze ouders kregen ook meer zelfvertrouwen in eigen opvoedingsvaardigheden. Drie maanden later vonden we een behandeleffect van VIPP-AUTI op bepaalde vaardigheden van het kind, namelijk het initiatief om aandacht te delen. Factoren die de invoering van VIPP-AUTI in de praktijk ondersteunen zijn de gevonden effectiviteit, de korte programmaduur, behandeling thuis, de gedetailleerde handleiding, een relatief korte training van beroepskrachten, en klanttevredenheid. Direct na de diagnose autisme van een kind zijn ouders vaak actief op zoek naar de juiste aanpak van hun kind. Dit blijkt uit onze studie naar de reactie van ouders op de diagnose autisme van hun kind. Met VIPP-AUTI kunnen ouders hun eigen invloed en opvoedingsmogelijkheden beter onderkennen, zodat zij betere keuzes kunnen maken voor eventuele kindgerichte behandelingen.

Proefschrift downloaden (Engels) Cover_thesis-parenting-a-child-with-autism.pdf