Nederlandse titel proefschrift From student nurse to nurse professional: The shaping of professional identity in nursing
Engelse titel proefschrift From student nurse to nurse professional: The shaping of professional identity in nursing
Promovendus Hoeve, Yvonne ten
Gepromoveerde is verpleegkundige (geweest)
Universiteit Rijksuniversiteit Groningen
Datum promotie 07/02/2018
Promotores Promotoren: prof. dr. P.F. Roodbol & dr. S. Castelein. Copromotoren: dr. G.J. Jansen & dr. E.S. Kunnen
Researchgate-url researchgate.net
Abstract (Nederlands)

Het tekort aan verpleegkundigen is een steeds groter probleem. Door vergrijzing hebben steeds meer mensen zorg nodig, maar veel verpleegkundestudenten maken hun opleiding niet af en gediplomeerde verpleegkundigen overwegen het beroep te verlaten. Yvonne ten Hoeve onderzocht waarom studenten kiezen voor een carrière in de verpleegkunde en wat studenten motiveert om de opleiding afmaken. Zij ontdekte onder andere dat het gat tussen opleiding en praktijk voor veel jonge verpleegkundigen groot is, en dat adequate begeleiding en steun in deze overgangsfase cruciaal is om hen voor de zorg te behouden.

Van de studenten verpleegkunde die in 2011 aan de vier geïncludeerde hogescholen van dit onderzoek aan de opleiding begonnen, stopte maar liefst 45% tijdens de eerste twee jaar. Ten Hoeve wilde begrijpen waardoor dit kwam. Daarvoor vroeg ze alle studenten van deze opleidingen op vier meetmomenten naar hun opvattingen over de studie en hield ze interviews met 17 van hen. Ze concludeert onder andere dat het vinden van een goede balans tussen de studie en privéleven belangrijker wordt naarmate studenten vorderen in hun studie. Studenten die waren gestopt, gaven aan dat zij zich onvoldoende voorbereid voelden voor de stages en onvoldoende gesteund door collega’s en mentoren. Positieve ervaringen tijdens de stage, steun vanuit de opleiding en zich welkom voelen in het team bleken andersom juist te helpen om studenten te motiveren om door te gaan.

Jonge verpleegkundigen worden op de werkvloer geconfronteerd met een hoge werkdruk en steeds complexere zorg. Ten Hoeve vroeg achttien beginnende verpleegkundigen om een jaar lang een dagboek bij te houden met werkervaringen die zij belangrijk vonden. Naar aanleiding van de beschreven ervaringen concludeert ze dat de professionele identiteitsontwikkeling van jonge verpleegkundigen een veeleisend proces is dat gepaard gaat met ingrijpende ervaringen, zoals de confrontatie met agressief en respectloos gedrag of het overlijden van patiënten. Negatieve en positieve ervaringen hangen volgens Ten Hoeve sterk samen met het persoonlijk welbevinden van jonge verpleegkundigen, hun werktevredenheid en het gevoel dat het beroep bij hun past. De uitkomsten van deze studie laten zien dat het bieden van een veilige werkomgeving essentieel is om studenten en verpleegkundigen te blijven motiveren.

Proefschrift downloaden (Engels) Proefschrift-ten-Hoeve-Y.pdf