Nederlandse titel proefschrift Bewarende zorg. Een visie voor verzorgenden en verpleegkundigen
Engelse titel proefschrift Preservative care. A philosophy for nurses
Promovendus Jukema, Jan
Gepromoveerde is verpleegkundige (geweest)
Universiteit Universiteit Utrecht
Datum promotie 25/01/2011
Promotores Prof. dr M.H.F. Grypdock & prof. dr. M.A. Verkerk
Linkedin-account linkedin.com
Abstract (Engels)

Aim of this interpretative hermeneutic study is to develop a well-founded vocabulary with which the meaning and value of the phenomenon of presence can be effectively communicated. The research questions are: 1. What is presence in the relationship between the very vulnerable chronically ill patient and nurse? 2. When is in the day-to-day direct care by nurses their presence experienced by the very vulnerable chronically ill patient? 3. Which meaning does presence have for the very vulnerable chronically ill patient in day-to-day care by nurses?

Abstract (Nederlands)

Verpleeghuisbewoners zijn bijzonder kwetsbare personen die aangewezen zijn op professionele zorg. Goede zorg voor verpleeghuisbewoners is - op grond van zijn studie - zorg die deze bijzonder kwetsbare mensen als uniek persoon bewaart. Door deze zorg ervaren verpleeghuisbewoners dat zij tot hun recht komen en dat zij door de gemeenschap waar zij deel van zijn in hun uniciteit erkend worden. Dagelijkse zorg met die kwaliteit noemt hij bewarende zorg. Kerndimensies van deze zorg zijn afstemmen en verantwoorden.

Proefschrift downloaden (Nederlands) Bewarendezorg-jukema.pdf