Nederlandse titel proefschrift Nutritionele verpleegkundige zorg voor patiënten die een operatie ondergaan: een persoonlijke aanpak
Engelse titel proefschrift Nutritional nursing care for patients undergoing surgery: a personalized approach
Promovendus Noort, Harm van
Gepromoveerde is verpleegkundige (geweest)
Universiteit Radboud Universiteit
Datum promotie 14/12/2022
Promotores Promotoren: prof. dr. H. Vermeulen & prof. dr. B.J.M Witteman. Copromotor: dr. G.J. Huisman- de Waal
Linkedin-account linkedin.com
Abstract (Engels)

Undergoing surgery requires an optimal nutritional status to support physical, cogni- tive and relational recovery. Patients with (risk for) undernutrition require nutritional support. Nurses are in key positions at outpatient clinics and at in-hospital surgical departments to address the nutritional status of the patients and to deliver evi- dence-based nutritional care tailored to individual needs. Despite the pivotal role of nurses in nutritional care, evidence is lacking on how nurses should deliver nutritional care for these patients. Adequate delivery of nutritional care by nurses will empower patients to take their own role and improve patients’ nutritional intake and nutrition- al status. In the direct preoperative period, patients are recommended to fast from solid foods and clear liquids to prevent aspiration-related pulmonary complications. This guideline is used worldwide in perioperative care. Since the 1960’s, fasting from midnight is implemented as practical recommendation in daily care for patients undergoing surgery. Therefore, this thesis first developed and evaluated nutritional nursing interventions for patients undergoing surgery. Secondly, adherence to and applicability of fasting recommendations are determined. This summary describes the main research findings, and the main messages from the discussion for nutritional care for surgical patients.
The phases of the MRC Framework for development and evaluation of complex inter- ventions were followed to generate evidence on delivery of preoperative nutritional support for undernourished surgical patients in nurse-led outpatient clinics (43). Per phase of this framework studies were performed on an outpatient nursing nutritional intervention for undernourished surgical patients. An overview of these studies are shown in figure 1.
In chapter 2, a systematic literature review was done to evaluate the effective- ness of nutritional support using regular diets as first step in the development phase of the MRC framework (136). Six articles describing five interventions were summa- rized. These interventions aimed to fulfil nutrient requirements, and mainly included counselling and advice, follow-up meetings and encouragements, and subscribing oral nutritional supplements (ONS). All interventions were delivered by dieticians, and there was no involvement of nurses, despite their primary role in outpatient clinic settings. Patients who received this type of nutritional support had significant improvements in nutritional status, nutrient intake and quality of life. Patients who had dietary counselling had better improvements compared to patients who only received ONS. The components of nutritional support derived from the systematic review study formed the basis of a nursing nutritional intervention to be delivered at outpatient clinics for undernourished patients planned for surgery. `
In chapter 3 we developed an outpatient nursing nutritional intervention within the MRC framework. Intervention Mapping (IM) was used to develop the proposed intervention (137). A research panel followed the six steps of IM (259). During the need assessment in the first step, nutritional care needs and current nutritional care delivery were determined from both nurses and undernourished patients’ perspec- tives. It appeared that both patients and nurses were unaware of the consequences of undernutrition, and nurses were unaware of their role in nutritional support.

See dissertation for the complete summary.

Abstract (Nederlands)

Een operatie ondergaan vraagt een goede conditie en goede voedingsstatus omdat hi- ermee herstel na de operatie vlotter zal verlopen. Patiënten met (risico op) ondervoed- ing hebben ondersteunende voedingszorg nodig. Verpleegkundigen kunnen tijdens het preoperatieve spreekuur voedingszorg initiëren en patiënten voorlichten over wat goed eten vóór een operatie inhoud. Echter ontbreekt wetenschappelijk bewijs voor deze essentiële verpleegkundige zorg en worden patiënten vaak niet goed voorgelicht. Dit proefschrift beschrijft daarom de ontwikkeling en evaluatie van verpleegkundige voedingszorg voor ondervoede patiënten die een operatie ondergaan. Ook wordt de naleving en de haalbaarheid van de het nuchterbeleid onderzocht. De belangrijkste bevindingen worden hieronder weergegeven.
In deel 1 van dit proefschrift gaat over de ontwikkeling van een verpleegkundige voedingsinterventie voor patiënten met ondervoeding. Hiervoor worden de fases van het MRC raamwerk gevolgd. Dit raamwerk ondersteunde de ontwikkeling en evaluatie van een complexe interventie voor ondervoede chirurgische patiënten (figuur 1).
De eerste stap hierin is beschreven in hoofdstuk 2. Een literatuuronderzoek werd gedaan om de componenten van voedingszorg waarbij patiënten reguliere voed- ingsproducten eten in kaart te brengen. Er werden zes artikelen in de literatuurstudie meegenomen die gezamenlijk 5 interventies beschreven. Deze interventies richtten zich op het behalen van voedingsbehoefte, en bestonden uit begeleiding en informer- en, herhaalafspraken, aanmoedigingen, en voedingssupplementen. Deze component- en werden door diëtisten uitgevoerd, er waren geen studies waarin verpleegkundigen hierin het voortouw hadden. Patiënten die deze voedingszorg ontvingen hadden een verbetering van hun voedingsstatus, voedingsinname en kwaliteit van leven. Patiënt- en die begeleiding rondom voeding kregen hadden betere uitkomsten dan patiënten die alleen voedingssupplementen kregen. De componenten van voedingszorg vorm- den de basis van een nieuw-ontwikkelde verpleegkundige voedingsinterventie aan patiënten met ondervoeding die geopereerd gaan worden.
In hoofdstuk 3 wordt de ontwikkeling van deze interventie beschreven. De ontwikkeling werd gestructureerd door Intervention Mapping (IM) te gebruiken. Een onderzoeksgroep volgde de zes stappen van IM. De eerste stap was het inventa- riseren van behoeftes van verpleegkundigen rondom verlenen van voedingszorg, en van patiënten rondom het verbeteren van hun voedingstoestand. Het bleek dat zowel verpleegkundigen en patiënten onbewust waren van de consequenties van ondervoeding, en dat verpleegkundigen onbewust waren van hun rol in het verlenen van voedingszorg. Dit inzicht werden meegenomen in de interventieontwikkeling.

Zie proefschrift voor de volledige samenvatting.

Proefschrift downloaden (Engels) Proefschrift-van-Noort-H.pdf