Nederlandse titel proefschrift In Case of Emergency: richtlijnopvolging in de spoedzorgketen
Engelse titel proefschrift In Case of Emergency: exploring guideline adherence in the chain of emergency care
Promovendus Ebben, Remco
Gepromoveerde is verpleegkundige (geweest)
Universiteit Radboud Universiteit
Datum promotie 17/06/2015
Promotores Prof. dr. T. van Achterberg. Copromotoren: dr. L.C.M. Vloet & dr. P.M. van Grunsven & dr. J.A.J. Mintjes-de Groot
Linkedin-account linkedin.com
Researchgate-url researchgate.net
Abstract (Nederlands)

Van verpleegkundigen wordt verwacht dat zij zorg leveren die onderbouwd is door onderzoek en dat zij leiders zijn in de implementatie van onderzoeksresultaten in de dagelijkse praktijk. Evidence-based richtlijnen en dito protocollen zijn daarbij behulpzaam. Het niet opvolgen van richtlijnen mag alleen beargumenteerd en als de situatie, de wensen van de patiënt of eigen professionele of morele afwegingen daartoe aanleiding geven. Over de opvolging van richtlijnen in de spoedzorg deed Remco Ebben een serie onderzoeken.

Proefschrift downloaden (Engels) Proefschrift-Ebben-R.pdf