Nederlandse titel proefschrift Sociaalpsychiatrische verpleegkunde: de ontwikkeling van een verpleegkundig specialisme in het domein van de Nederlandse sociale psychiatrie
Engelse titel proefschrift Social psychiatric nursing: the development of a nursing specialty in the field of Dutch social psychiatry
Promovendus Brouns, Ger
Universiteit Universiteit Maastricht
Datum promotie 04/03/2010
Promotores Promotoren: prof. dr. H. Philipsen & prof. dr. A. Knotter. Copromotor: dr. J.P.M. Diederiks
Proefschrift downloaden (Engels) Proefschrift-Brouns-G.pdf