Nederlandse titel proefschrift Handmatige hyperinflatie: preklinische en klinische onderzoeken
Engelse titel proefschrift Manual hyperinflation: preclinical and clinical studies
Promovendus Paulus, Frederique
Universiteit Universiteit van Amsterdam
Datum promotie 25/04/2012
Promotores Prof. dr. M.J. Schultz & prof. dr. M.B. Vroom
Abstract (Nederlands)

Patiënten die beademd worden kunnen niet zelf hoesten en hebben ondersteuning nodig bij het schoonhouden van hun luchtwegen. Manuele hyperinflatie (MH) is een handmatige beademing die het hoestmechanisme nabootst en meerdere malen per dag routinematig bij beademde patiënten wordt toegepast. Frederique Paulus laat zien dat er grote variatie bestaat bij de uitvoering van deze handeling, zowel in het Academisch Medisch Centrum als op verschillende ic-afdelingen in Nederland. Ze richtte zich daarom op herimplementatie van de MH-techniek. Daarnaast onderzocht ze zowel de gunstige als nadelige effecten van MH. De techniek heeft voordelen voor patiënten na cardio-thoracale chirurgie. Nadelige effecten blijken verwaarloosbaar wanneer MH wordt uitgevoerd door goed getrainde verpleegkundigen.

Proefschrift downloaden (Nederlands) Proefschrift-wordt-nog-toegevoegd.docx