Nederlandse titel proefschrift De Lastmeter voor het screenen van distress bij vrouwelijke patiënten met kanker: implicaties voor de klinische praktijk
Engelse titel proefschrift The distress thermometer for distress screening in patients with female cancer: implications for clinical practice
Promovendus Ploos-van Amstel, Floor
Gepromoveerde is verpleegkundige (geweest)
Universiteit Radboud Universiteit
Datum promotie 03/06/2020
Promotores Promotoren: prof. dr. W.T.A. van der Graaf & prof. dr. J.B. Prins. Copromotor: dr. P.B. Ottevanger
Linkedin-account linkedin.com
Abstract (Nederlands)

Het onderzoek dat Floor Ploos van Amstel heeft uitgevoerd richt zich op de kwaliteit van leven van vrouwen met kanker. Door middel van het gebruik van de Lastmeter, een korte vragenlijst, wordt in kaart gebracht welke last en problemen deze groep patiënten ervaart net na diagnose, tijdens behandeling en na behandeling. Een derde van de vrouwen met borstkanker en eierstokkanker ervaart verhoogde last, waarbij vermoeidheid het meest voorkomende probleem is. Regelmatig screenen met de Lastmeter door zorgverleners helpt zowel de patiënten als de verpleegkundigen om inzicht te krijgen in de ervaren last en problemen. Het structureel bespreken van de Lastmeter door de verpleegkundigen op vastgestelde tijdens en na behandeling laat geen effect zien op de kwaliteit van leven, maar het afnemen van de Lastmeter lijkt wel een positief effect te hebben op patiënten die een uitgebreide behandeling ondergaan.

Proefschrift downloaden (Engels) Proefschrift-Ploos-van-Amstel-F.pdf