Nederlandse titel proefschrift Voorschrijven door verpleegkundigen. Een studie over taaksubstitutie en professionele zeggenschap
Engelse titel proefschrift Nurse prescribing. A study on task substitution and professional jurisdction
Promovendus Kroezen, Marieke
Universiteit Vrije Universiteit Amsterdam
Datum promotie 22/09/2014
Promotores Prof. dr. A. Francke
Abstract (Engels)

Nurses prescribe appropriately and in comparable ways to physicians. Yet the legal, educational and organisational conditions under which nurses prescribe medicines vary considerably across countries, from countries where nurses prescribe independently to countries in which prescribing by nurses is only allowed under strict conditions and the supervision of physicians. In the Netherlands, categories of specialised registered nurses have limited legal prescribing rights, while nurse specialists have more extensive prescribing rights. On the work floor, there is great diversity in the extent to which and way in which nurse specialists’ legal prescriptive authority has been implemented. Because of the prescribing protocols and formal and informal agreements in place, the jurisdiction that Dutch nurse specialists have on the work floor over prescribing is often much more limited than their legal prescriptive authority.

Abstract (Nederlands)

Verpleegkundigen schrijven op een juiste manier medicijnen voor en op een vergelijkbare manier als artsen. Echter, de wettelijke, educatieve en organisatorische voorwaarden waaronder verpleegkundigen voorschrijven verschillen aanzienlijk tussen landen, variërend van landen waar verpleegkundigen geheel onafhankelijk medicijnen voorschrijven tot landen waar voorschrijven door verpleegkundigen enkel is toegestaan onder strenge voorwaarde en strikte supervisie door artsen. In Nederland hebben categorieën gespecialiseerde verpleegkundigen een beperkte voorschrijfbevoegdheid terwijl verpleegkundig specialisten meer uitgebreide voorschrijfbevoegdheden hebben. Op de werkvloer bestaat er grote diversiteit in de mate van- en manier waarop de wettelijke voorschrijfbevoegdheid van verpleegkundig specialisten is geïmplementeerd. Als gevolg van de voorschrijfprotocollen en formele en informele afspraken die zijn gemaakt, is de jurisdictie die Nederlandse verpleegkundig specialisten op de werkvloer hebben aangaande het voorschrijven veel beperkter dan hun wettelijke voorschrijfbevoegdheid.

Proefschrift downloaden (Nederlands) Proefschrift-Marieke-Kroezen-20141.pdf
Proefschrift downloaden (Engels) Proefschrift-Marieke-Kroezen-2014.pdf