Nederlandse titel proefschrift Parenterale thuisvoeding. Van het verlengen van leven naar kwaliteit van leven.
Engelse titel proefschrift Home Parenteral Nutrition. From prolonging to improving life.
Promovendus Huisman - de Waal
Gepromoveerde is verpleegkundige (geweest)
Universiteit Radboud Universiteit
Datum promotie 28/06/2010
Promotores T. van Achterberg, J. Jansen
Proefschrift downloaden (Engels) G-Huisman-proefschrift-voorkant.lage-resolutie.pdf