Nederlandse titel proefschrift Verkenning van hospicezorg in Nederland: De huidige praktijk en door patiënten ervaren symptoomlijden en welbevinden
Engelse titel proefschrift Exploring hospice care in the Netherlands. Current practices and patients' symptom burden and well-being
Promovendus Graaf, Everlien
Gepromoveerde is verpleegkundige (geweest)
Universiteit Universiteit Utrecht
Datum promotie 15/03/2018
Promotores Promotor: prof.dr. S.C.C. Teunissen. Copromotor: dr. A. de Graeff
Linkedin-account linkedin.com
Abstract (Engels)

Hospice care aims to optimize the quality of life of patients with a life-limiting illness and their families. Hospices were initiated to ameliorate and de-medicalize care for the dying. Patients with a life expectancy of

Proefschrift downloaden (Engels) Proefschrift-Graaf-E.pdf