Nederlandse titel proefschrift Psychologische voorbereiding op een gastroscopie. De invloed van informatie in medische situaties
Engelse titel proefschrift Preparing patients for gastrointestinal endoscopy. The influence of information in medical sitautions
Promovendus Vliet, Marjolein van
Gepromoveerde is verpleegkundige (geweest)
Universiteit Universiteit Utrecht
Datum promotie 24/04/2001
Promotores prof.dr. M. Grypdonck, prof.dr. J. Winnubst, dr. F. van Zuuren
Linkedin-account linkedin.com