Nederlandse titel proefschrift Competentie bij het vormgeven van iemands leven: autonomie van volwassenen met diabetes mellitus type 2 die worden behandeld in een verpleegkundige kliniek
Engelse titel proefschrift Competency in shaping one’s life: autonomy of older adults with type 2 diabetes mellitus who are treated in a nurse-led clinic
Promovendus Moser, Albine
Universiteit Universiteit Maastricht
Datum promotie 23/10/2009
Promotores Promotoren: prof. dr. G.A.M. Widdershoven & prof. dr. C. Spreeuwenberg. Copromotor: dr. K. Cox
Proefschrift downloaden (Engels) Proefschrift-Moser.pdf