Nederlandse titel proefschrift Transmurale Verpleegkundige Spreekuren: verkenning van een verpleegkundige innovatie
Engelse titel proefschrift Transmural Clinics: a nursing innovations explored
Promovendus Temmink, Denise
Gepromoveerde is verpleegkundige (geweest)
Universiteit Universiteit Maastricht
Datum promotie 24/11/2000
Promotores Promotoren: prof. dr H. Huijer-Abu Saad & prof. dr J. van der Zee. Copromotor: dr. A.L. Francke
Abstract (Nederlands)

Zie https://www.nivel.nl/nl/publicatie/transmural-clinics-nursing-innovation-explored-transmurale-spreekuren-een voor een samenvatting van het proefschrift

Proefschrift downloaden (Engels) Proefschrift-Temmink-D.pdf