Nederlandse titel proefschrift Rol van de verpleegkundige bij therapietrouw. De noodzaak van medicatie adherence
Engelse titel proefschrift Medication adherence in cardiovascular patients; new challenges
Promovendus Sieben, Angelien
Gepromoveerde is verpleegkundige (geweest)
Universiteit Radboud Universiteit
Datum promotie 22/10/2021
Promotores Promotoren: prof. dr. C.J.H.M. van Laarhoven & prof. dr. A.M. van Dulmen. Copromotoren: dr. S.J.H. Bredie & dr. H.A.W. van Onzenoort
Linkedin-account linkedin.com
Abstract (Nederlands)

Hart- en vaatziekten (HVZ) blijven wereldwijd een belangrijke doodsoorzaak. In 2019 waren er wereldwijd naar schatting 523 miljoen mensen met een hart- of vaatziekte en stierven er 18 miljoen mensen aan een hart- of vaatziekte (een derde van alle sterfgevallen in 2019) Er wordt verwacht dat er in 2030 23,3 miljoen mensen aan een HVZ lijden. Vijfentwintig procent van deze HVZ zijn recidieven bij personen met een eerder vastgesteld HVZ. Het risico op een nieuwe HVZ kan worden verminderd door gedragsinterventies om de risicofactoren die in verband worden gebracht met HVZ, zoals roken, een ongezond dieet, obesitas, lichamelijke inactiviteit en schadelijk alcoholgebruik, te verbeteren. Naast bovenstaande interventies vermindert farmaceutische behandeling met antitrombotica, statines en bloeddrukverlagende medicatie de morbiditeit en mortaliteit ook aanzienlijk bij patiënten met een HVZ. Deze kennis is opgenomen in de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie voor de preventie van HVZ. Helaas houdt een aanzienlijk deel van de mensen zich niet voldoende aan de voorgeschreven cardiovasculaire medicatie. Gebleken is dat slechts 60% van de mensen die cardiovasculaire medicatie gebruiken, zich houdt aan de medicatie voorschriften. 6 Een slechte medicatie therapietrouw kan verantwoordelijk zijn voor tien procent van de recidief HVZ-gebeurtenissen. Het verbeteren van de medicatie therapietrouw kan een belangrijke invloed hebben op het verminderen van het aantal terugvallen van HVZ.

Doel proefschrift
Het algemene doel van dit proefschrift was het ontwikkelen en evalueren van een interventie om medicatie therapietrouw bij hart- en vaatpatiënten te verbeteren. De interventie heeft als doel het gedrag dat leidt tot medicatie therapietrouw te verbeteren, de behandelpercepties en -overtuigingen te veranderen en het aantal patiënten dat hun streefwaarden voor cholesterol en bloeddruk bereikt, te verhogen. Bij het ontwikkelen van de interventie zijn de volgende aanbevelingen voor interventies ten behoeve van verbetering van de medicatie therapietrouw gevolgd: Het moeten eenvoudige interventies zijn die gemakkelijk in de dagelijkse praktijk te implementeren zijn, gebaseerd op de perspectieven van de patient, gericht op de capaciteiten en op de praktische barrières van patiënten en op de overtuigingen en percepties van patiënten over hun ziekte en medicatie.

Zie proefschrift voor de volledige samenvatting.

Proefschrift downloaden (Engels) Proefschrift-Sieben-A.pdf