Nederlandse titel proefschrift Het verkennen van voorkeuren van patiënten voor zorg: een roadmap naar online zelfmanagement interventies op maat
Engelse titel proefschrift Exploring patients' preferences on care: A roadmap to tailored online self-management interventions
Promovendus Ammerlaan, Judy
Gepromoveerde is verpleegkundige (geweest)
Universiteit Universiteit Utrecht
Datum promotie 08/12/2016
Promotores Promotoren: Prof. dr. J.W.J. Bijlsma, Prof. dr. A.B.J. Prakken; co-promotoren: Dr. H. van Os-Medendorp en Dr. A.A. Kruize
Linkedin-account linkedin.com
Researchgate-url researchgate.net
Abstract (Engels)

In this manuscript, the learning experiences and reflections of a healthcare team on redeveloping the transitional care for young adults with a juvenile rheumatic disease are described. In this process of redeveloping care, the healthcare team experienced that small step, driven by patient stories and involvement of patients in all phases from development to evaluation, led to meaningful results. The eHealth interventions, developed to support the transition and to increase self-management were found to be feasible and evaluated positively by the young adult group. But the healthcare team also experienced that the focus on the patient alone, is not enough to implement self-management interventions and sustain patient centered care in daily practice. How healthcare professionals personally think and feel about patient centered care is essential and needs to be discussed in daily care.It determines the way of being present with attention and commitment in daily health care. It affects the hands, head and heart. A daily reflection on shared answers of the patient and the health care professional to the question ‘what is the most important to you?’may help to implement patient centered care in health practice.

Abstract (Nederlands)

In dit proefschrift worden de leerervaringen en reflecties van een zorgteam op het innoveren en onderzoeken van de transitiezorg voor jongvolwassenen met een reumatische aandoening beschreven. In dit proces van herontwikkeling van zorg ervaarde het zorgteam dat kleine stappen, gedreven door verhalen van patiënten en betrokkenheid van patiënten in alle fasen van ontwikkeling tot evaluatie, leidden tot betekenisvolle resultaten. De eHealth interventies, ontwikkeld om de transitie te ondersteunen en het zelfmanagement te vergroten, bleken haalbaar en werden positief geëvalueerd door de jongvolwassen groep. Maar het zorgteam ervaarde ook dat de focus op de patiënt alleen niet genoeg is om zelfmanagementinterventies te implementeren en patiëntgerichte zorg in de dagelijkse praktijk te ondersteunen. Hoe zorgprofessionals persoonlijk denken en voelen over patiëntgerichte zorg is essentieel en moet besproken worden in de dagelijkse zorg. Het bepaalt de manier van aanwezig zijn met aandacht en betrokkenheid in de dagelijkse zorg. Het beïnvloedt de handen, het hoofd en het hart. Een dagelijkse reflectie op de gedeelde antwoorden van de patiënt en de zorgverlener op de vraag 'wat is voor u het belangrijkste?' kan helpen om patiëntgerichte zorg in de zorgpraktijk te implementeren.

Proefschrift downloaden (Engels) Proefschrift-Ammerlaan-J.pdf